Konfigurátor

Unikátny systém konfigurátora umožňuje virtuálne stvárnenie požadovaného hrobového zakrytia a pomníka prostredníctvom grafickej vizualizácie. Jednoduchosť, rýchlosť a variabilita tohto nástroja spolu so všetkými parametrami ( tvar, rozmery, druh kameňa, vytvorenie technického výkresu, cena a pod. v rôznych kombináciách) radikálne napomáha našim partnerom - kamenárom pri príjme objednávky a vo fáze prípravy výroby. Všetkým klientov môže konfigurátor poslúžiť k vytvoreniu ucelenej predstavy návrhu hrobového zakrytia a pomníka.
(C) 2010 STONE INDUSTRY s.r.o., All rights reserved